Jeugdstrafrecht

Minderjarigen kunnen vanaf hun 12e jaar worden vervolgd. Wanneer uw (pleeg/adoptie) kind wordt aangehouden krijgt hij of zij een advocaat toegewezen. U kunt echter ook altijd zélf een advocaat aanzoeken, ook nadat een advocaat is toegewezen.

Voorop staat dat de minderjarige de cliënt is, en niet de ouder of verzorger. Dat neemt niet weg dat goede voorlichting ook aan ouders/verzorgers, belangrijk is. Afhankelijk van wat de jongere wil, kan er meer of minder gedeeld worden met een ouder/verzorger.  Wanneer iemand onder de 18 jaar verdacht wordt en een advocaat nodig heeft worden de volledige advocaatkosten vergoed door de Nederlandse overheid.