In beslag genomen goederen en/of rijbewijs

Wanneer u bent aangehouden kan het zijn dat goederen, geld of uw rijbewijs in beslag genomen worden. Dat kan erg vervelend zijn. Bijvoorbeeld als u hierdoor niet naar uw werk kunt of geen beschikking meer heeft over persoonlijke gegevens. De mogelijkheid bestaat om een klaagschrift in te dienen waarin verzocht wordt om teruggave van hetgeen in beslaggenomen is. Na het indienen van het klaagschrift zal de zaak op zitting komen en bekijkt een rechter of het goed aan u kan worden teruggeven.

De mogelijkheid bestaat om voor het indienen van een klaagschrift een toevoeging aan te vragen. U bent dan alleen een eigen bijdrage verschuldigd. In sommige gevallen kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor een toevoeging. In dat geval kan er een vaste prijsafspraak gemaakt worden.